Once The Dust Is Settled LP (Standard)

119.00 

Przed Wami 180 gramowy vinyl opakowaniu zaprojektowanym przez Jarka Pawlickiego, autora szaty graficznej do płyty „III” oraz jej brawurowych wersji jak m. in. ręcznie robiona limitowana edycja LP.

Opis Zawartości:
Dokładnie rok po premierze przełomowej w karierze zespołu płyty „III”, Lion Shepherd powrócił z EPką Once The Dust Is Settled, która zawiera 4 premierowe utwory i dwa nagrania koncertowe. Część studyjna została zarejestrowana podczas sesji do „Trójki” ale zespół postanowił wydać ją osobno, ponieważ są to utwory które pokazują nieco inne jego oblicze. Jest trochę oldschoolowo (Savior), klasycznie/balladowo (With Open Arms) czy też swamp-bluesowo z lekkim przymrużeniem oka (The Sacred Band of Thebes). Jednak co najważniejsze, po raz pierwszy na oficjalnym wydawnictwie pojawiają się wersje live („Uninvitied” i „Good Old Days”), które zespół zarejestrował podczas koncertów w 2019 roku.

A 180-gram vinyl in packaging designed by Jarek Pawlicki, the author of the graphic design for the “III” album and its reckless versions, including handmade limited edition LP.

Content Description:
Exactly a year after the premiere of the band’s career breakthrough album “III”, Lion Shepherd returned with the EP Once The Dust Is Settled, which contains 4 premiere songs and two concert recordings. The studio part was recorded during the session to “III” but the band decided to release it separately, because these songs show a slightly different face of LS. It’s a bit oldschool (Savior), classical / ballad (With Open Arms) or swamp-blues (The Sacred Band of Thebes). However, most importantly, for the first time live versions (“Uninvitied” and “Good Old Days”) appear on the official release, which the band recorded during concerts in 2019.

Setlist:
Killing Calm
Savior
With Open Arms
The Sacred Band of Thebes
Uninvited (live)
Good Old Days (live)

Premiera: Czerwiec 2020.
Release date: June 2020.

Category: